Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 01:44

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT A39

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A39, từ ngày 27/6 đến 05/7/2023

PDF icon a39_05-06-2023_0001.pdf
2 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 29/5 đến ngày 16/6/2023

PDF icon a41_30-05-2023_0001.pdf
3 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp CCLLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 06/6 đến ngày 15/6/2023

PDF icon k73.b07_0001.pdf
4 Trung cấp LLCT A39

Lịch học tập lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 30/5 đến ngày 13/6/2023

PDF icon a39_30-05-2023_0001.pdf
5 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 01/6 đến ngày 19/6/2023

PDF icon c54_30-05-2023_0001.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT - HC A35, A36 và A37 (ngày 14/6/2023)

PDF icon a35_3637_30-05-2023_0001.pdf
7 Trung cấp LLCT GD31

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT GD31, ngày 05/6 và 06/6/2023

PDF icon gd31_30-05-2023_0001.pdf
8 Trung cấp LLCT GD30

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT GD30, ngày 15/6 và 16/6/2023

PDF icon gd30_30-05-2023_0001.pdf
9 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 22/5 đến ngày 12/6/2023

PDF icon a40_30-05-2023_0001.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch thi lại, thi bổ sung lớp TC LLCT-HC C51, C52 (thi ngày 31/5/2023)

PDF icon c5152_24-05-2023_0001.pdf

Trang