Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 07:53

Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019.

Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22/10/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 429-KH/TCT ngày 10/01/2019 của Trường Chính trị Bến Tre về tổ chức “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị”; Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị, năm 2019.

Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019 được khai mạc vào chiều ngày 16/5/2019 và tổng kế, bế mạc vào chiều ngày 17/5/2019, tham gia hội thi gồm 18 học viên được tuyển chọn từ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại Trường và các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại các huyện trong tỉnh có điểm trung bình các phần học đạt từ loại khá trở lên.

Nội dung thi là kiến thức thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014, gồm có các phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN.

Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá thực chất việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương trong tỉnh; tuyển chọn, công nhận học viên học giỏi lý luận chính trị của tỉnh Bến Tre năm 2019. Đồng thời, triển khai đầu việc 2.2 về đổi mới phương pháp đào tạo theo Kế hoạch 417-KH/TCT ngày 26/11/2018 của Trường Chính trị Bến Tre về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 29/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Học viên thực hiện qua hai phần thi: Thi viết và thi thuyết trình. Qua một ngày rưỡi tranh tài sôi nổi của các thí sinh, Ban Tổ chức quyết định khen thưởng và công nhận 06 thí sinh xuất  sắc nhất đạt giải “Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019”.

.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng,
Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc và bế mạc hội thi.
 
Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng,
Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao quyết định và phần thưởng cho các thí sinh 
đạt giải “Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019”.
 
Toàn cảnh Hội thi.
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác