Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 08:46

Hội thảo khoa học “Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre”

Nhằm phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Bến Tre; huy động mọi nguồn lực đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2023, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp cùng Viện Khoa học xã hội Vùng Nam bộ và Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre”. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Cao Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre; PGS, TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội Vùng Nam bộ; TS. Phùng Ngọc Bảo - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực miền Nam, Tạp chí Cộng sản dự và chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, tác giả có bài tham luận hội thảo; các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh; giảng viên, viên chức và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 61- Trường Chính trị Bến Tre.

 Hội thảo nhằm làm rõ hơn về những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng cùng với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do những người con của quê hương Đồng Khởi kiên cường, anh dũng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và những người con của quê hương Đồng Khởi ngày nay đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần đưa tỉnh Bến Tre hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà nghiên cứu và các cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương về nguồn lực, tiềm năng phát triển của tỉnh Bến Tre hiện nay; những thành tựu kinh tế - xã hội trong đổi mới hội nhập và phát triển, vai trò chủ thể của hệ thống chính trị trong thúc đẩy thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thực trạng và giải pháp thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, cộng đồng dân cư trong và ngoài nước; liên kết vùng thu hút nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nhận diện các cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của tỉnh Bến Tre trong bối cảnh mới; đề xuất các cơ chế và định hướng chiến lược, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư; các thiết chế, định chế tài chính, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế với mục đích phát huy giá trị, tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương; xây dựng và phát triển thương hiệu Bến Tre gắn với đô thị sinh thái thông minh; nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội và các mặt của đời sống cư dân trên địa bàn, dự báo ảnh hưởng trong ngắn hạn, trung hạn, đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển cho tỉnh Bến Tre trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững cho địa phương.

Hội thảo nhận được 115 báo cáo khoa học từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và chắt lọc 83 tham luận để biên tập, đăng và kỷ yếu, có 5 bài tham luận, 4 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khoa học, trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Chủ trì hội thảo

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc hội thảo.
 

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận hội thảo.
 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo khoa học.

 

Tin, ảnh: Tấn Lộc

Tin khác