Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 23:59

Hướng dẫn thể thức trình bày thu hoạch sinh hoạt đầu khóa của học viên các lớp Trung cấp LLCT

Hướng dẫn thể thức trình bày thu hoạch sinh hoạt đầu khóa của học viên các lớp Trung cấp LLCT

Biểu mẫu đính kèm: 

Tin khác