Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 13:17

Cần cảnh giác trước sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng

ThS Phan Văn Thuận – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Không phải đến bây giờ, mà ngay cả khi mới hình thành, chủ nghĩa Mác-Lênin (trước đây là chủ nghĩa Mác) luôn là “nỗi ám ảnh”, là “cái gai trong mắt” của các thế lực thù địch, phản động. Chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, tấn công, phủ nhận những giá trị khoa học bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng không thể phủ nhận và thay đổi một sự thật hiển nhiên là: Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của các đảng cộng sản và công nhân trong sự nghiệp đấu tranh chống các thế lực áp bức, bóc lột và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong suốt thế kỷ XX đến nay.

Ở nước ta, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng đánh đuổi thực dân, đế quốc và tay sai giành độc lập dân tộc và đang từng bước vững chắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy các thế lực thù địch, phản động rất “cay cú” và luôn tìm cách xuyên tạc, tấn công nền tảng tư tưởng – “vũ khí” sắc bén của Đảng. Mục đích cao nhất, có tính chiến lược của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là nhằm làm cho Đảng và nhân dân ta xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tức là làm cho cán bộ, đảng viên ta từ bỏ nền tảng tư tưởng - vũ khí tinh thần, từ bỏ thế giới quan, phương pháp luận khoa học, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng dẫn tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện mục đích đó, chúng dùng mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức tinh vi, xảo quyệt thích ứng với mọi tình hình, mọi đối tượng, mọi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay với những biến động phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế, an ninh trên thế giới và sự tác động của thành tựu khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa…, nên sự tấn công, chống phá của chúng có nhiều thay đổi với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, phức tạp hơn, toàn diện hơn, nhất là lợi dụng những “kỹ thuật” hiện đại của công nghệ thông tin, những “ưu thế” của mạng xã hội. Điều đó khiến “một bộ phận” cán bộ, đảng viên không dễ dàng nhận biết để đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ kịp thời, có hiệu quả. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng vì thế cũng vô cùng phức tạp, quyết liệt hơn. Đặc biệt là vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng – cột mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và lựa chọn những cán bộ vừa có đức, vừa có tài để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống hạnh phúc và phát triển cho nhân dân, cho đất nước. Vì vậy, điều quan trọng hơn hết chúng ta phải có thái độ bình tĩnh, lập trường vững vàng, đồng thời phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng để nhận diện và đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả nhất.

Trước các kỳ đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, trên các trang mạng xã hội lại lan truyền nhiều thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên Internet, mạng xã hội dưới chiêu bài: “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”,“Thư góp ý”,“Kiến nghị”… để xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… từ đó, quy kết, đổ lỗi nguyên nhân là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây. Đặc biệt về vấn đề nhân sự luôn là trọng tâm chống phá, đáng lo ngại hơn cả là những thông tin bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ danh dự nhân phẩm, hạ thấp uy tín cá nhân của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. Chúng đưa ra những bài viết, bình luận kiểu như “Việt Nam đã chọn xong người làm Tổng Bí thư”, “Cuộc bỏ phiếu là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”… Gắn liền với đó, chúng chống phá và xuyên tạc công tác cán bộ, cho rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là để “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”… nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị - xã hội quan trọng nhất của đất nước. Những thủ đoạn này không phải là mới nhưng càng gần đến Đại hội Đảng thì tần suất, tỉ lệ lớn hơn nhiều và cũng ngày càng tinh vi, người đọc người xem nếu không đủ tỉnh táo, thiếu kinh nghiệm thì rất dễ bị lừa trước những thông tin suy diễn, bịa đặt tình hình trong nước, xuyên tạc về tình hình sức khỏe của lãnh đạo cấp cao, moi móc, thêu dệt bí mật đời tư, bôi nhọ danh dự, đạo đức, lối sống, hạ thấp công trạng của các lãnh đạo cho đến việc xuyên tạc tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ. Đặc biệt là qua kết quả của đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước, chúng dựng lên các câu chuyện về “phe cánh”, “đấu đá” nhằm chia rẽ nội bộ. Rõ ràng đây chính là hành động “đâm bị thóc, chọc bị gạo” với động cơ, mục đích rõ ràng là rất đen tối, rất nguy hiểm và thâm độc.

Đáng quan ngại hơn là, có cả một số cán bộ, đảng viên tin vào những thông tin xuyên tạc này, thậm chí bàn tán, rỉ tai nhau, gây nghi kị lẫn nhau trong tổ chức làm chia rẽ nội bộ và từ đó gây hoang mang, mất niềm tin cho nhân dân về những đồng chí lãnh đạo cấp cao vào sự lãnh đạo của Đảng… Trong khi đó, nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tinh thần trách nhiệm của mình, đã dành nhiều thời gian công sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ. Với tầm quan trọng đặc biệt, ngay từ đầu công tác cán bộ đã được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ đã được thể chế hóa bằng các quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, minh bạch. Thế nên, việc đánh giá cán bộ là phải dựa vào đánh giá của các cấp có thẩm quyền và các nguyên tắc quy định của Đảng chứ không thể tin theo các thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí xuyên tạc trên mạng xã hội. Nếu chúng ta tin vào đó mà nghi ngờ mà hoang mang, mất niềm tin thì đã trúng vào mưu kế, mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động.

Trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông đã tích cực chủ động đưa thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và đến người dân. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tích cực, chủ động trong việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý về kỹ thuật, gỡ bỏ, triệt phá, điều tra, xử lý theo pháp luật những tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là những biện pháp cần thiết về kinh tế, kỹ thuật, pháp lý… và không thể “gỡ bỏ” hoàn toàn. Những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái có thể vẫn được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và đi kèm là nhiều bình luận khiếm nhã. Vì vậy, điều quan trọng trước hết là chúng ta phải có thái độ bình tĩnh, lập trường vững vàng và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa và chủ động đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, với “lợi thế” và vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị, ngoài những vấn đề đã nêu trên, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong đó, người được lựa chọn là ứng viên đưa ra bầu tại đại hội phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của bộ Chính trị.

Hai là, thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới, chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Ba là, tích cực viết bài tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên về bản chất của các thông tin phản động, xuyên tạc, từ đó có tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện và “miễn dịch” các nội dung thông tin xuyên tạc về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác thuyết phục những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Bốn là, củng cố tổ chức và phát huy vai trò của các “Nhóm cộng tác viên”, “Tổ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Câu lạc bộ giảng viên trẻ” và đội ngũ giảng viên có khả năng khai thác, sử dụng các tính năng, kỹ thuật công nghệ hiện đại,… trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” đăng tải các nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng chống phá. Chú trọng công tác tham mưu giúp Đảng ủy kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc có liên quan, không để kẻ xấu xuyên tạc, lợi dụng kích động biểu tình gây mất ổn định chính trị, chống phá Đảng.

Lịch sử của Đảng ta đã cho thấy: Sự thành công của Đảng và thắng lợi của cách mạng là dựa vào sức mạnh và sự ủng hộ, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Niềm tin ấy, ngoài đường lối, chủ trương đúng đắn, còn tập trung đội ngũ đảng viên, nhất là những đồng chí lãnh đạo của Đảng. Niềm tin ấy nếu mất đi sẽ là “nguy cơ” đối với Đảng. Chia rẽ mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân, bào mòn niềm tin của người dân đối với Đảng chính là mục đích xuyên tạc, tấn công của kẻ địch. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, tăng cường sức đề kháng trước những thông tin xấu độc và tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh, vạch trần những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động chính là “vũ khí” hữu hiệu nhất để tự bảo vệ mình và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./. 

Thông tin phản bác: 

Tin khác