Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 20:50

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
81 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT-HC C52

PDF icon bg52.pdf
82 Trung cấp LLCT A44

Lịch học lớp TC LLCT A44, Học phấn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 24/11 đến ngày 13/12/2023

PDF icon a44_0001_16-11-2023.pdf
83 Trung cấp LLCT C56

Lịch thi lại lớp TC LLCT C56, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước

PDF icon c56_0001_16-11-2023.pdf
84 Trung cấp LLCT C55

Lịch thi lại lớp TC LLCT C55, Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

PDF icon c55_0001_16-11-2023.pdf
85 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 16/11 đến ngày 04/12/2023

PDF icon c63_0001_07-11-2023.pdf
86 Trung cấp LLCT A44

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 07/11 đến ngày 23/11/2023

PDF icon a44_0001_07-11-2023.pdf
87 Trung cấp LLCT C62

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trịTKQĐ lên CNXH; từ ngày 14/11 đến ngày 29/11/2023

PDF icon c62_0001_07-11-2023.pdf
88 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 01/11 đến ngày 23/11/2023

PDF icon a43_0001_07-11-2023.pdf
89 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; từ ngày 02/11 đến ngày 22/11/2023

PDF icon a42_0001_07-11-2023.pdf
90 Trung cấp LLCT C59

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2023

PDF icon c59_0001_07-11-2023.pdf

Trang