Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 20:40

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
71 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023

PDF icon c63_0001_30-11-2023.pdf
72 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 10/01/2024

PDF icon a42_0002_30-11-2023.pdf
73 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43, Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thứ về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 14/12 đên ngày 30/01/2024

PDF icon a43_0001_30-11-2023.pdf
74 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT-HC C51

PDF icon c51_0001_28-11-2023.pdf
75 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học tập lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/11 đến ngày 05/12/2023

PDF icon gd32_0001_27-11-2023.pdf
76 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 24/11 đến ngày 13/12/2023

PDF icon a43_0001_27-11-2023.pdf
77 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 03/11 đến ngày 01/12/2023

PDF icon c60_0001_27-11-2023.pdf
78 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 10/11 đến ngày 01/12/2023

PDF icon c57_0001_27-11-2023.pdf
79 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; từ ngày 21/11 đến ngày 04/12/2023

PDF icon c61_0001_24-11-2023.pdf
80 Trung cấp LLCT C53

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT C53

PDF icon bg53.pdf

Trang