Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 23:01

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
61 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thứ về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 04/12 đên ngày 18/12/2023

PDF icon c60_0001_07-12-2023.pdf
62 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh lần 4), Học phấn: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 23/11 đến ngày 20/12/2023

PDF icon a42_0001_07-12-2023.pdf
63 Trung cấp LLCT C62

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 08/12 đến ngày 19/12/2023

PDF icon c62_0001_07-12-2023.pdf
64 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 14/10 đến ngày 15/12/2023

PDF icon c58_0001_07-12-2023.pdf
65 Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2023

PDF icon 20._k74.b07_ben_tre_triet_21-29.pdf
66 Trung cấp LLCT A40

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT A40

PDF icon a40_12_01_2023.pdf
67 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 05/12 đến ngày 12/12/2023

PDF icon 19._k73.b07_ben_tre_qlkt_05-12.12.2023.pdf
68 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57, Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 22/12 đến 28/12/2023

PDF icon c57bt_0001_30-11-2023.pdf
69 Trung cấp LLCT C59

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 04/12 đến ngày 14/12/2023

PDF icon c59_0001_30-11-2023.pdf
70 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 18/12 đến ngày 27/12/2023

PDF icon c61_0001_30-11-2023.pdf

Trang