Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 22:30

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 03/01 đến ngày 23/01/2024

PDF icon c60_dc_0001.pdf
42 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch thi lớp TC LLCT C57, Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ

PDF icon c57_thi_0001.pdf
43 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01 đến ngày 22/01/2024

PDF icon a43_dc2_0001.pdf
44 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 11/01 đến ngày 24/01/2024

PDF icon c63_dc_0001.pdf
45 Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin; lớp Cao cấp LLCT K74.B07.Bến Tre, từ ngày 11/01 đến ngày 18/01/2024

PDF icon 19._k74.b07_ben_tre_ktct_11-18.pdf
46 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế + Kinh tế phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre, từ ngày 02/01 đến ngày 12/01/2024

PDF icon 18._k73.b07_ben_tre_lldt-ktpt_02-12.pdf
47 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 08/12/2023 đến ngày 04/01/2024

PDF icon gd32_dc_0001.pdf
48 Trung cấp LLCT GD32

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT GD32, từ ngày 10/01 đến ngày 22/01/2024

PDF icon gd32_0001.pdf
49 Trung cấp LLCT C59

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 02/01 đến ngày 16/01/2024

PDF icon c59_0001.pdf
50 Trung cấp LLCT A44

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 10/01/2024

PDF icon a44_0001.pdf

Trang