Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 23:07

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
331 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 08/9 đến ngày 26/9/2022

PDF icon a41-lsd1.pdf
332 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh), Phần học: Một số kỹ năng trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 06/9 đến ngày 16/9/2022

PDF icon c52-kn1.pdf
333 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 08/9 đến ngày 22/9/2022

PDF icon c54-tt1.pdf
334 Trung cấp LLCT GD30

Lịch học lớp TC LLCT GD30, Phần học: MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2022

PDF icon gd30_31-08-2022.pdf
335 Trung cấp LLCT GD30

Lịch học tập Lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/8 đến ngày 06/9/2022

PDF icon gd30-xdd2.pdf
336 Trung cấp LLCT C53

Lịch học tập Lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 05/9/2022

PDF icon c53-dl3.pdf
337 Trung cấp LLCT C55

Lịch học tập Lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 19/8 đến ngày 31/8/2022

PDF icon c55-lsd4.pdf
338 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh) , Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 23/8 đến ngày 31/8/2022

PDF icon c51-dl1.pdf
339 Trung cấp LLCT-HC C50

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 23/8 đến ngày 05/9/2022

PDF icon c50-kn4.pdf
340 Trung cấp LLCT A38

Lịch học tập lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 25/8/2022

PDF icon a38_17-08-2022.pdf

Trang