Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 22:15

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Trung cấp LLCT C62

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 62 (C62)

PDF icon kh_337.pdf
32 Trung cấp LLCT C61

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 61 (C61)

PDF icon kh_336.pdf
33 Trung cấp LLCT C54

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT C54

PDF icon c54_ttn_0001.pdf
34 Trung cấp LLCT C54

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT C54

PDF icon lich_54_viet_kl.pdf
35 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 16/12/2023 đến ngày 02/02/2024

PDF icon c58_dc_0002.pdf
36 Trung cấp LLCT A44

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 11/01 đến ngày 31/01/2024

PDF icon a44_dc_0002.pdf
37 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 16/01 đến ngày 29/01/2024

PDF icon c61_dc_0002.pdf
38 Trung cấp LLCT C62

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 16/01 đến ngày 26/01/2024

PDF icon c62_dc_0001.pdf
39 Trung cấp LLCT A42

Lịch học tập lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 11/01 đến ngày 29/01/2024

PDF icon a42_dc_0001.pdf
40 Trung cấp LLCT C56

Lịch thi lại lớp TC LLCT C56, Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương

PDF icon c56_thilai_0001.pdf

Trang