Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 21:58

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 20/02 đến ngày 28/02/2024

PDF icon c60_dc_0002.pdf
22 Trung cấp LLCT C55

Lịch thi lại lớp TC LLCT C55, Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

PDF icon c55_thilai_0001.pdf
23 Trung cấp LLCT A42

Lịch thi lại lớp TC LLCT A42, Học phần Xây dựng Đảng

PDF icon a42_thi_lai_0001.pdf
24 Trung cấp LLCT A44

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A44

PDF icon a44_nctt_0001.pdf
25 Trung cấp LLCT A44

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 19/02 đến ngày 27/02/2024

PDF icon a44_dc_0003.pdf
26 Trung cấp LLCT A42

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A42

PDF icon a42_nctt_0001.pdf
27 Trung cấp LLCT C59

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 20/02 đến ngày 29/02/2024

PDF icon c59_0002.pdf
28 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2024

PDF icon c58_0001.pdf
29 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 23/01 đến ngày 19/02/2024

PDF icon a43_dc3_0001.pdf
30 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 63 (C63)

PDF icon kh_338.pdf

Trang