Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 21:41

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
11 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 19/3 đến ngày 08/4/2024

PDF icon a42_qlhc_0001.pdf
12 Trung cấp LLCT A43

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A43; từ ngày 19/3 đến ngày 28/3/2024

PDF icon a43_nctt_0001.pdf
13 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch thi lại lớp TC LLCT C57

PDF icon c57_thilai_0001.pdf
14 Trung cấp LLCT A44

Lịch thi lại lớp TC LLCT A42

PDF icon a44_thilai_0001.pdf
15 Trung cấp LLCT A42

Lịch thi lại lớp TC LLCT A42

PDF icon a42_thilai_0001.pdf
16 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63, Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 15/3 đến ngày 26/3/2024

PDF icon c63_0003.pdf
17 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 04/3 đến ngày 15/3/2024

PDF icon c60_0003.pdf
18 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/2024

PDF icon c61_0003.pdf
19 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024

PDF icon gd32_dc_0002.pdf
20 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024

PDF icon c63_dc_0002.pdf

Trang