Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 14:07

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 20/02 đến ngày 07/3/2024

PDF icon lich_61-kn_dc.pdf
2 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024

PDF icon gd32_dc_0002.pdf
3 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 20/02 đến ngày 15/3/2024

PDF icon a43_dc_0002.pdf
4 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024

PDF icon c63_dc_0002.pdf
5 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 20/02 đến ngày 28/02/2024

PDF icon c60_dc_0002.pdf
6 Trung cấp LLCT C55

Lịch thi lại lớp TC LLCT C55, Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

PDF icon c55_thilai_0001.pdf
7 Trung cấp LLCT A42

Lịch thi lại lớp TC LLCT A42, Học phần Xây dựng Đảng

PDF icon a42_thi_lai_0001.pdf
8 Trung cấp LLCT A44

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A44

PDF icon a44_nctt_0001.pdf
9 Trung cấp LLCT A44

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 19/02 đến ngày 27/02/2024

PDF icon a44_dc_0003.pdf
10 Trung cấp LLCT A42

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A42

PDF icon a42_nctt_0001.pdf

Trang