Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ bảy, 18 Tháng 5, 2024 - 14:28

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết

Ngày Đăng : 21/09/2018

Tài liệu Hỏi đáp kết quả Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre (2015-2020).

Ngày Đăng : 21/09/2018

Tài liệu Tuyên truyền việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Ngày Đăng : 18/09/2017
Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị
 

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là quá trình phát triển liên tục; kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển KTTT của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ngày Đăng : 26/05/2017
Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 113 đầu việc cụ thể. Trong đó “Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới” là nhiệm vụ thứ hai của nhóm giải pháp thứ 10 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp đào tạo của Trường Chính trị được đề cập đến một cách chính thức và cụ thể cùng với hệ thống nhiệm vụ giải pháp về các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, đồng thời cho chúng ta ý thức hơn về vị thế và trách nhiệm của Trường Chính trị đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Chính vì thế, Trường Chính trị Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ cụ thể, đề ra lộ trình, phân công cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm. Qua hơn một năm triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện, cơ bản đã tạo sự chuyển động tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ viên chức nhà trường, quán triệt sâu sắc phương châm “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới”, đồng sức, đồng lòng quyết tâm tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt hoạt động của Trường ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Ngày Đăng : 31/03/2016
Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X đã đề ra phương châm 10 chữ: “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới”. Đây không chỉ là tư tưởng chỉ đạo trong suốt tiến trình diễn ra Đại hội mà còn là tư tưởng định hướng cho hành động của toàn Đảng, toàn dân và quân ta, nhằm nâng cao quyết tâm chính trị, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày Đăng : 09/03/2016

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2016, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chủ trì  hội nghị là đồng chí Bùi Văn Bia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan, với Trường Chính trị có đồng chí Đỗ Nam Phong, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn, tổ chức tham dự.

Ngày Đăng : 19/02/2016

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 họp từ ngày 12 đến 14-10-2015 tại TP. Bến Tre, có 342 đại biểu tham dự. Đại hội đã thảo luận, đóng góp và thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết; bầu BCH  Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 16 ủy viên; bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư:

Đăng kí nhận Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết