Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)!

Thứ năm, 5 Tháng 8, 2021 - 08:49

Thông báo về việc cho học viên Trường Chính trị nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số thay đổi hình thức trong giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của học viên

Thông báo về việc cho học viên Trường Chính trị nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số thay đổi hình thức trong giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của học viên

Văn bản đính kèm: 

Tin khác